Υποστήριξη από κτηνίατρο

Εξασφαλισμένη η υγεία του μαζί μας

Βέβαια για όσα μείνουν ανάμεσα μας θα έχουν υποστήριξη από κτηνίατρο. Αυτή όμως η υποστήριξη δεν περιλαμβάνει τα πάντα. Καταρχάς παρέχεται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας και μόνο εφόσον παραστεί ανάγκη.

dog disease

Εμείς διατηρούμε την ευθύνη να σταθμίσουμε αν ο σκύλος χρήζει κτηνιατρικής βοηθείας. Εφόσον λοιπόν υπάρξει ανάγκη οι BARFistas ενεργοποιούν την κτηνιατρική κάλυψη για την παροχή των πρώτων βοηθειών που είναι δωρεάν. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια και να λάβουμε οδηγίες από εσάς.
Οι πρώτες βοήθειες που παρέχουμε είναι οι εξής και μόνο:

  • Γενική κλινική εξέταση
  • Χορήγηση ενέσιμου φαρμάκου
  • Φαρμακευτική ηρέμηση του ζώου
  • Αλλεργία
  • Ράμματα
  • Τσίμπημα από μέλισσα
  • Επιληπτική κρίση
  • Δηλητηρίαση
  • Αιμοληψία
  • dog disease1

 

 

powΤο κόστος οποιασδήποτε άλλης και πρόσθετης φροντίδας βαρύνει τον ιδιοκτήτη που θα έρθει σε επαφή με τον κτηνίατρο. Εναλλακτικά μπορούμε να πάμε το σκύλο σας σε κτηνίατρο της δική σας επιλογής.