Το αρτικόλεξο HACCP είναι η απόδειξη της  ασφάλειας της BARF

 

Για όσους δεν γνωρίζουν είναι ένα μικρό σηματάκι στο πίσω μέρος της συσκευασίας μας.

Για εμάς που τρέχουμε τις διαδικασίες είναι ένας τεράστιος πονοκέφαλος. Το αρτικόλεξο HACCP σημαίνει Hazard Analysis Critical Control Points  ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Είναι η απόδειξη της υγιεινής και ασφάλειας της BARF που αγοράζετε…

σκυλοτροφή BARF galopoula1

 Read more

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μέσα από το HACCP είστε απόλυτα βέβαιοι για το προϊόν που αγοράζετε…

Η διαδικασία ελέγχου είναι ασφυκτική και ελέγχεται από την κτηνιατρική υπηρεσία της εκάστοτε Περιφέρειας.

Πρόκειται για το σημαντικότερο εργαλείο στο χώρο της παρασκευής φαγητού γι τον έλεγχο και την εξασφάλιση της διάθεσης ασφαλών και υγιεινών τελικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις τροφίμων στους καταναλωτές.

Έτσι καταρρίπτεται και η αθέμιτη πρακτική πολλών κτηνιάτρων που διατυπώνουν την άποψη ότι η BARF έχει κακής ποιότητας κρέατος.

Είναι σαφές ότι η πολιτεία δεν θα αδειοδοτούσε μια διαδικασία (την παρασκευή ωμής τροφής για σκύλους και γάτες δηλαδή). Ούτε βέβαια θα επέβαλε στις αδειοδοτήμενες επιχειρήσεις να διαθέτουν πιστοποίηση HACCP!

HACCP και BARF CERTIFIED2

Η μέθοδος HACCP 

Το HACCP δεν είναι ελληνική πατέντα…

Δεν το σκέφτηκαν Έλληνες για να παρακάμπτουν το νόμο.

Θεωρείται παγκοσμίως ως η πλέον οικονομικά αποδοτικότερη προσέγγιση που έχει ποτέ εφαρμοσθεί στην ασφάλεια των τροφίμων  https://el.wikipedia.org/wiki/HACCP ).

Στην Ευρωπαϊκή επικράτεια ήδη από το 2004 είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων να διαθέτουν, να τηρούν και να εφαρμόζουν τη μέθοδο HACCP (κανονισμός 852/2004).

 

BARF HACCP

Εν αρχή η αναγνώριση των κινδύνων

 

Οι σκοποί του HACCP μπορούν λοιπόν είναι περικλειστούν στο τρίπτυχο

-Αναγνώριση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχουν σχέση με οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των τροφίμων (ανάλυση κινδύνων)

-Στη διερεύνηση των σημείων που μπορούν να ελαττώσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους (κρίσιμα σημεία ελέγχου)

-Στην εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και τεκμηρίωσης

Όταν όλα αυτά εφαρμοστούν στη διαδικασία της παραγωγής τότε το προϊόν που λαμβάνετε έχει πλήρη εξασφάλιση ότι είναι ασφαλές!!!!

HACCP σε σκυλοτροφές

 

 Οι 7 αρχές του HACCP

 

Για να επιτευχθούν οι σκοποί του HACCP θα πρέπει να τηρηθούν οι 7 αρχές που θέτει η διαδικασία και μέσω αυτής αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις.

Αυτές οι αρχές είναι:

-Εντοπισμός των Πιθανών Πηγών Κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα

-Εντοπισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου στα στάδια για την πρόληψη ή τη μείωση ή και την εξάλειψη μιας Πηγής Κινδύνου

-Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων στα επιμέρους Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

-Καθορισμός αποτελεσματικών Διαδικασιών Παρακολούθησης στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

-Καθορισμός Διορθωτικών Μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα Καθορισμένα Κρίσιμα Όρια

-Καθορισμός διαδικασιών τήρησης αποτελεσματικότητας των σημείων 1 έως 5

-Κατάρτιση εγγράφων καταγραφής των διαδικασιών ελέγχου, λήψης και αντιμετώπισης μέτρων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 6

safe dog BARF

Μεγάλο πλεονέκτημα η ασφάλεια της BARF

 

Μέσα από τη μέθοδο HACCP το τελικό προϊόν της BARF αποκτά τεράστια πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

-Αξιοπιστία προϊόντων ότι είναι ασφαλή και υγιεινά

-Τήρηση αυστηρών διαδικασιών ασφάλειας και υγείας

-Σεβασμός στον καταναλωτή

-Βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων

-Ανίχνευση πηγών κινδύνου

Αποφυγή δυσφήμισης

-Ελαχιστοποίηση πιθανότητας παραγωγής μη ασφαλούς / μη υγιεινού προϊόντος

έρευνα σκυλοτροφής

Εξειδικευμένο επιστημονικό  προσωπικό τρέχει τις διαδικασίες

 

Αυτό τέλος που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η διαδικασία δεν αποτελεί «κομμάτι» του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης παρασκευής BARF.

Η όλη στρατηγική της επιχείρησης, η οποία έχει εγκριθεί από την κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας υλοποιείται από  εξειδικευμένο επιστημονικό  προσωπικό το οποίο έχει πιστοποιηθεί για να εφαρμόζει τις διαδικασίες.

Ωστόσο ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται υποχρεωτικά και απροειδοποίητα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Αν διαπιστωθεί παράβαση διαδικασιών τότε επιβάλλονται πρόστιμα ακόμη και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης .

HACCP και BARF CERTIFIED

Οι BARFistas έχουν HACCP